Tag "12 thì trong Tiếng Anh"

Chủ điểm 6: Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn

access_time1 year ago chat_bubble_outline 0

Đây cũng được coi là 1 “cặp đôi hoàn hảo” luôn khiến các bạn học Tiếng Anh phải đau đầu không kém gì cặp đôi

Chủ điểm 5: Tương lai đơn, tương lai gần, tương lai tiếp diễn

access_time1 year ago chat_bubble_outline 0

Thì Tương lai đơn và Tương lai tiếp diễn cũng là 2 thì có tần suất xuất hiện rất cao trong đề thi chính thức

Chủ điểm 4: Quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn

access_time1 year ago chat_bubble_outline 0

Thì Quá khứ hoàn thành và Quá khứ hoàn thành tiếp diễn là hai thì thường xuyên xuất hiện trong chủ điểm đề thi của

Chủ điểm 3: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn

access_time1 year ago chat_bubble_outline 0

Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn là hai thì cơ bản nhưng rất quan trọng để hình thành nên những câu nói đơn

Chủ điểm 2: Hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn

access_time1 year ago chat_bubble_outline 0

Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cũng là một cặp khiến nhiều sĩ tử đi thi phải đau

Chủ điểm 1: Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn

access_time1 year ago chat_bubble_outline 0

Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn thường khiến nhiều bạn lẫn lộn, không biết chúng khác nhau cái gì trong cấu

menu
menu

Tặng bạn bộ tài liệu LUYỆN THI TOEIC

Thông tin của bạn hoàn toàn được bảo mật