Cách xác định thì của động từ theo sơ đồ

Cách xác định thì của động từ theo sơ đồ

Trong tiếng Anh, thì của động từ là 1 phần khó, đòi hỏi người học phải nắm bắt được cách dùng của các thì, sự khác nhau giữa các thì để tránh nhầm lẫn. Hôm nay, Tự học TOEIC giới thiệu 1 phương pháp xác định thì của động từ theo sơ đồ, đây là cách làm mới, khoa học và rất hữu ích đấy.

Cách làm :

Khi gặp câu cần phải chia động từ theo các thì, ta xem xét câu đó ở trường hợp nào sau đây

  • Xảy ra suốt quá trình
  • Xảy ra rồi
  • Đang xảy ra trước mắt
  • Chưa xảy ra

Cụ thể như sau :

Nếu ta thấy hành động đó lúc nào cũng có, lúc trước cũng có, sau này cũng có, nói chung là trên biểu đồ thời gian chỗ nào cũng có nó thì ta phân loại chúng vào nhóm Xảy ra suốt quá trình thời gian, và ta chia thì hiện tại đơn cho nhóm này.

Nếu ta thấy hành động đó đã xãy ra rồi thì ta xếp chúng vào nhóm – Xảy ra rồi , nhóm này được biểu thị ở khu vực bên trái của sơ đồ gồm các thì sau : quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành

  • Đã hoàn tất có thời gian xác định: quá khứ đơn
  • Đã hoàn tất không có thời gian xác định : hiện tại hoàn thành
  • Có trước – sau  : quá khứ hoàn thành cho hành động trước và quá khứ đơn cho hành động sau.

Nếu ta thấy hành động đó đang xảy ra trước mắt, ta xếp vào nhóm Đang xảy ra trước mắt và dùng hiện tại tiếp diễn.

Nếu ta thấy hành động đó chưa xảy ra rồi thì ta xếp chúng vào nhóm – Chưa xảy ra. Nhóm này nằm khu vực bên phải sơ đồ.

Nếu có 2 hành động trước -sau thì hành động xảy ra trước dùng tương lai hoàn thành, hành động xảy ra sau dùng tương lai đơn

Lưu ý nếu trước mệnh đề có chữ “khi” ( when, as, after, before, by the time…) thì không được dùng will

Ví dụ 1:

When  a child, I usually (walk) to school.

Câu này nếu học vẹt, thấy usually thì vội chia hiện tại đơn là tiêu. Phân tích coi sao: when a child ( khi tôi còn nhỏ) vậy là chuyện xảy ra rồi =>Nếu làm trắc nghiệm thì các em loại hết các thì bên phải sơ đồ (các thì  tương lai, hiện tại), không có ý nói trước- sau nên loại luôn quá khứ hoàn thành, chỉ còn lại hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn thôi. Thấy có thời gian xác định ( when a child) nên dung quá khứ đơn – xong.

Ví dụ 2:

When I came, he ( already go) for 15 minutes.

Câu này cũng vậy, nếu làm theo thói quen  thấy already cứ chí hiện tại hoàn thành là sai. Phải xem xét 2 hành động, khi tôi đến, anh ta đã đi rồi=> 2 hành động trước sau => hành động xảy ra trước chia quá khứ hoàn thành => had already gone

Chúc các bạn học tốt !

 

 

 

menu
menu

Tặng bạn bộ tài liệu LUYỆN THI TOEIC

Thông tin của bạn hoàn toàn được bảo mật