Bẫy hay gặp trong Part 5,6 TOEIC Reading

Bẫy hay gặp trong Part 5,6 TOEIC Reading

Trong bài thi TOEIC nói chung và các Part nói riêng có rất nhiều bẫy giăng ra, nếu các thí sinh không chú ý hoặc kiến thức không chắc sẽ rất mắc những bẫy này và làm sai. Vậy hôm nay Tự học TOEIC chia sẻ cho các bạn những bẫy hay gặp trong Part 5,6 để các bạn học và tránh bẫy!

1. Used to V- Be used to V-ing

A. Used to (V): Một thói quen ai đó thường làm trong quá khứ, đến nay không còn nữa
B. Be/Get used to: Quen với việc làm gì (ở hiện tại)

Ví dụ:
A. My wife used to work in the same company with me. (In the past, not now)
B. I am used to staying up late on this project. (Now)

2. Remember to V – Remember V-ing

A. Remember to V: nhớ là sẽ phải làm gì (có thể dùng như một lời nhắc nhở)(hướng về tương lai)
B. Remember V-ing: nhớ là đã từng làm gì trong quá khứ

Ví dụ:
A. Remember to turn off the lights when you leave the office.
B. You look familiar. I remember meeting you somewhere before.

3. Lose – loss – lost

A. Lose (V): động từ nguyên thể, mang nghĩa là thua, mất. Nó là một động từ bất quy tắc. Quá khứ và phân từ: Lost
Cụm hay gặp trong đề thi TOEIC:
B. Lost (V, PP): quá khứ và phân từ hai của lose.
Cụm hay gặp trong đề thi TOEIC: get lost (lạc đường)
Thỉnh thoảng “lost” còn được dùng như một tính từ
Cụm hay gặp trong đề thi TOEIC: the lost luggage (hành lí bị mất), the lost property (tài sản bị mất)
C. Loss (N) : vật thất lạc, việc bị mất, tổn thất.
Cụm hay gặp trong đề thi TOEIC: be at a loss for words (quá ngạc nhiên, không thốt nên lời)

4. Unable – disabled

A. Unable (Adj) không thể, không có khả năng làm gì.
Ví dụ: He’s unable to run the business.
B. Disabled (Adj) bị khuyết tật, tàn tật
Ví dụ: Athough she is disabled, she joins some sport competitions.

5. Rise – raise

A. Rise (tăng): Nội động từ, không có tân ngữ đằng sau.
B. Raise (tăng): ngoại động từ, luôn có tân ngữ đằng sau

Ví dụ: Oil price has risen by 5% this year.
The Government has raised oil price by 5% this year.

Chúc các bạn học tốt!

menu
menu

Tặng bạn bộ tài liệu LUYỆN THI TOEIC

Thông tin của bạn hoàn toàn được bảo mật